GREASER DEVILS

Click here to edit subtitle

Hej!
 
Vi startade upp detta för att ha ett namn på vår umgängeskrets som brukar åka tillsammans på bilträffar och rock som andra klubbar anordnar.
I Greaser Devils har vi bra sammanhållning, lika åsikter och intressen och för att fortsätta ha så, så plockar vi inte in vem som helst utan den personen måste känna oss och visa att denne är likasinnad.